Back

Компания

КОИ СМЕ НИЕ

Full Service Green Solutions Srl е търговско дружество от провинция Падуа, което има за цел да бъде в услуга на хората.

Над 40 години в услуга на околната среда

През повече от 40 години непрекъснато сме търсили и предлагали иновативни решения, специализирайки се до степен да се превърнем в солидна, национално и международно призната реалност в областта на защитата на околната среда. Нашият екип беше пионер в Италия в разработването на специфични технически решения за тревопокриване и ренатурализация на деградирани терени и среди, предлагайки и внедрявайки богат асортимент от продукти и оборудване за контрол на ерозията и поддържане или възстановяване на почвата.

От над 10 години сме въвели пълна гама от иновативни и екологични продукти за намаляване и контрол на праха, както и за изграждане на дрениращи естествени настилки по пътища, велоалеи, паркове и градини.

За да допълним техническото предложение и услугата, наскоро разработихме съвсем нов геотехнически сектор с иновативни, предварително сглобени и интелигентни решения за дренаж и хидрогеоложко укрепване, както и продукти за ежедневно и средносрочно покриване на депа за отпадъци и замърсени терени.

Можем да разчитаме на подкрепата на нашите чуждестранни партньори, с които  чрез изследвания и множество приложения, извършени по целия свят, сме разработили know-how, което смятаме, че може да бъде полезно и за нашите клиенти и което искаме да споделим с вас.

Нашата
Философия?

Да работим внимателно и съсредоточено, за да оставим възможно най-лек отпечатък, като винаги действаме в пълна защитa на околната среда.

Нашият
мисия?

Продължаваме да правим нововъведения и да се развиваме, като изучаваме и популяризираме екологосъобразни технологии и винаги опазваме околната среда.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Информация

Full Service може да удовлетвори всичките ви изисквания, като ви посъветва за най-подходящия тип продукт за всяка ситуация, като оцени биологичните, морфологични и климатични условия, от които зависи изборът на системата и най-подходящите компоненти.