Back

E.K. 2.0

ПРОДУКТИ

Биоразградимо и екологично съвместимо решение, което не изисква използване на вода за дългосрочен контрол на праха

Всички знаем колко ценен ресурс е водата и колко все по-необходимо е разумното й използване, както в домакинството, така и в професионален план, насочено към по-голямо спестяване на този ценен ресурс.

Всички знаем колко ценен ресурс е водата и колко все по-необходимо е разумното й използване, както в домакинството, така и в професионален план, насочено към по-голямо спестяване на този ценен ресурс.

Именно на строителни площадки и кариери се използват големи количества вода за контрол и намаляване на праховете. Full Service предоставя богато разнообразие от продукти за ефективно намаляване и контрол на праховете, включително екологично съвместим полимер, който е биоразградим – E.K. 2.0.

E.K. 2.0 е продукт с полимерна технология за дългосрочен контрол и нaмаляване на праха в широк кръг от приложения- като селскостопански пътища, строителни площадки, кариери, депа, бетонови заводи и др.

E.K. 2.0 не се нуждае от смесване с вода и може да контролира праховете PM10 и PM2,5 за няколко месеца с едно единствено напояване, което е в полза на строителните работници и хората, които живеят в близост до източниците на прах. Продуктът не се изпарява, не замръзва и остава активен на повърхността на почвата, като е ефективен и срещу прах, донесен след неговото приложение.

Full Service предоставя общи насоки за оценка и проектиране на оптимални пътни условия за постигане на високи нива на ефективност с по-малко нужда от поддръжка и по-големи икономии.

МЕДИИ
Галерия с видеоклипове

DUST CONTROL TREATMENT ON BUILDING SIDE TRACKS

DUST CONTROL ON STORAGE AREA – E.K. 2.0 & ECOROAD SOLUTION

DUST CONTROL ON PRIVATE PARKING WITH E.K. 2.0

E.K. 2.0 – DUST CONTROL ON BUILDING SITES

DUST CONTROL USING E.K. 2.0 ON QUARRY – SARDEGNA

DUST CONTROL USING E.K. 2.0 ON BUILDING SITES

DUST CONTROL ON PRIVATE PARKING – E.K. 2.0 – VENETO

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Информация

Full Service може да удовлетвори всичките ви изисквания, като ви посъветва за най-подходящия тип продукт за всяка ситуация, като оцени биологичните, морфологични и климатични условия, от които зависи изборът на системата и най-подходящите компоненти.