Back

Биомати

ПРОДУКТИ

Биомати за контрол на ерозията

Биоматите са продукти за контрол на ерозията, които позволяват незабавно стабилизиране и защита на почвата.

Те са идеални за стабилизиране на склонове и поддържане на растителност. Органичният материал на Biostuoie се съдържа в естествени или синтетични мрежи. Може да има шевове за подобряване на плътността на влакната. Геотекстилът може да бъде предварително засят и да има тор. В този случай се добавя слой целулоза, за да се запази семето.

Характеристиките на Bioreti Biomat са следните:

  • Биоразградим естествен материал
  • Двойна мрежа от PP или мрежа от юта
  • Бързо разлагане: от 6 до 24 месеца
  • Подобряват състоянието на бедните почви
  • Контрол на ерозията
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Информация

Full Service може да удовлетвори всичките ви изисквания, като ви посъветва за най-подходящия тип продукт за всяка ситуация, като оцени биологичните, морфологични и климатични условия, от които зависи изборът на системата и най-подходящите компоненти.