Back

Решения Full Service

РЕШЕНИЯ

Солидна реалност, национално и международно призната в областта на защитата на околната среда

Предлагаме технически решения за тревопокриване и ренатурализация на деградирани терени и среди, като въвеждаме и разработваме богат асортимент от продукти и оборудване за контрол на ерозията и поддържане или възстановяване на почвата. Освен това предлагаме ефективни решения за намаляване и контрол на праха, както и за създаване на дрениращи естествени настилки по пътища, велоалеи, паркове и градини. Допълваме нашето предложение с решения за дренаж и хидрогеоложко укрепване, както и за ежедневно и средносрочно покриване на депа за отпадъци и замърсени места.

Подсилен хидропосев
ХИДРОПОСЕВ

Подсилен хидропосев

Хидропосев с дебелина, хидропосев с влакнести матрици за покриване и тревна покривка на почвата. Смес състояща се от семена, лепило, торове и дървесни влакна.
 • Подсилен хидропосев
 • Хидропосев с дебелина
 • Хидропосев с влакнести матрици
Системи против ерозия
СИСТЕМИ ПРОТИВ ЕРОЗИЯ

Системи против ерозия

Био мрежи, био постелки, предварително засети био постелки, гео постелки и аксесоари за контрол на ерозията и правилното съхранение на почвата от фактори като дъжд, отток на води по склоновете и вятър.
 • Био мрежи от естествени влакна
 • Био постелки от естествени влакна
 • Геокомпозитни противоерозионни продукти
Естествени настилки
ЕСТЕСТВЕНИ НАСТИЛКИ

Естествени настилки

Еко съвместими решения за дрениращи и архитектурни естествени настилки, селски пътища с каменна настилка /чакъл/, стабилизации и контрол на праха. Предложения сертифицирани като еко съвместими и безопасни за околната среда и хората.
 • Избягване на експлоатацията на територията
 • Контрол на емисиите на прах
 • Намаляване на CO2 емисиите
Оборудване за хидропосев
ОБОРУДВАНЕ ЗА ХИДРОПОСЕВ

Оборудване за хидропосев

Пълна и модерна гама оборудване за хидропосев, резултат от италианското артизанско майсторство.
 • Италианско и европейско производство
 • Продукти от най-високо качество
 • Функционалност при поддръжката
Контрол на праха
КОНТРОЛ НА ПРАХА

Контрол на праха

Нашите решения са еко съвместими за намаляване и контрол на праха по селските пътища, строителни площадки или в кариери и мини, с цел осигуряване на безопасността на всички оператори.
 • Целенасочени интервенции в различни сектори
 • Сертифицирани еко съвместими предложения
 • Намаляване на потреблението на вода
Депа и замърсени площи
ДЕПА И ЗАМЪРСЕНИ ПЛОЩИ

Депа и замърсени площи

Нашите продукти са технологично напреднали за средносрочно и дългосрочно покриване на депа за отпадъци и замърсени места.
 • Решения с полимери и рециклирани влакна
 • Невъзпламеними и нетоксични продукти
 • Предотвратяване на изтичането на материали
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Информация

Full Service може да удовлетвори всичките ви изисквания, като ви посъветва за най-подходящия тип продукт за всяка ситуация, като оцени биологичните, морфологични и климатични условия, от които зависи изборът на системата и най-подходящите компоненти.