Back

Контрол и намаляване на праха

КОНТРОЛ НА ПРАХОВЕТЕ

Еко съвместими решения за намаляване и контрол на праховете по пътища с чакъл, строителни площадки или в кариери и мини

Контролът и намаляването на праховете PM 10 и PM 2.5, със съответното осигуряване на безопасност на всички оператори, работещи в прашни среди като строителни площадки, или живеещи в близост до стоманодобивни предприятия или кариери, е целта, която FULL SERVICE си е поставила от години, благодарение на гама от еко съвместими продукти, позволяващи намаляване на праховете.

Днес ние сме в състояние да предложим целенасочени интервенции в различни сектори като:

  • Пътностроителство
  • Земеделие
  • Минно дело
  • Металургия

Предложенията на FULL SERVICE са сертифицирани като еко съвместими и безопасни за околната среда и за хората, които ежедневно ги обработват, освен това са лесни за приложение, тъй като всички продукти са течни.

Освен това, благодарение на различните характеристики на предлаганите продукти, ние сме в състояние значително да намалим или да изключим използването на вода за намокряне на прашни пътни покрития, като така спестяваме природни ресурси.

КОНТРОЛ НА ПРАХОВЕТЕ

Нашата гама продукти за контрол на праховете

Списъкът на продуктите на FullService Green Екологични решения в областта на контрола на праховете.

E.K. 2.0
E.K. 2.0

Биоразградимо и еко съвместимо решение

Въведете
STABILPAVE
STABILPAVE

Течен свързващ агент за велосипедни и проходими настилки

Въведете
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Информация

Full Service може да удовлетвори всичките ви изисквания, като ви посъветва за най-подходящия тип продукт за всяка ситуация, като оцени биологичните, морфологични и климатични условия, от които зависи изборът на системата и най-подходящите компоненти.